MARGO

Aktualności

Aktualności

Blazor - okiem sceptyka

Zapraszamy do lektury artykułu naszego Konsultanta.

19/06/2019 Więcej 
Aktualności

MARGO na Warszawskich Dniach Informatyki

W tym roku to już X edycja Warszawskich Dni Informatyki. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i rozmów z nami w trakcie wydarzenia.

Więcej 
Aktualności

Fakty i mity na temat technologii blockchain

W ostatnich miesiącach wiele napisano o blockchain i łatwo można znaleźć zupełnie sprzeczne informacje na temat tej nowej technologii. Sébastien Bourguignon, Principal & Lead Digital Influencer w firmie Margo, przedstawia 10-punktową analizę, dzięki której lepiej odróżnisz fakty od mitów związanych z tym zagadnieniem.

22/01/2019 Więcej 
Aktualności

Czym jest Agile firma?

Od wielu lat koncepcja „Agile” jest tematem licznych teorii, publikacji i konferencji. Pojęcie to zostało sformalizowane podczas spotkania ekspertów z dziedziny rozwoju oprogramowania w 2001 roku, w dokumencie założycielskim zatytułowanym „Manifest Agile”. Przedstawione w nim 4 wartości i 12 zasad opisują, na czym polega koncepcja zwinności. Wówczas chodziło przede wszystkim o zaproponowane przez programistów rozwiązanie z myślą o jak najefektywniejszym i zgodnym z potrzebami klienta tworzeniu oprogramowania. Jednak 17 lat później sytuacja się zmieniła i „Manifest Agile” nie dostarczał już wszystkich odpowiedzi na pytania pojawiające się w epoce cyfrowej: np. jak przygotować produkt lub usługę z, jak określają to specjaliści, dobrym „time-to-market” oraz „product/market fit”.

 

Współczesne podejście do metodyk Agile w firmie

Początkowo 17 twórców koncepcji Agile przypisało temu pojęciu 4 wartości, które po dziś zachowują swoją aktualność. Należy jednak rozszerzyć je na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa zamiast ograniczania ich do projektów informatycznych, co bardzo często ma miejsce. Wartości te są następujące:

  • Nastawienie na osoby i interakcje między nimi, a nie na procesy i narzędzia
  • Nastawienie na oprogramowanie operacyjne, a nie na wyczerpującą dokumentację (zamiast o oprogramowaniu można tu mówić też o produkcie lub usłudze)
  • Nastawienie na współpracę z klientami, a nie na negocjacje umowne
  • Nastawienie na dostosowywanie się do zmian zamiast na trzymanie się planu

Wartości te cechują się zdrowym rozsądkiem i powinny moim zdaniem widnieć na ścianach wszystkich przedsiębiorstw, kierując procesami decyzyjnymi i sposobem funkcjonowania każdej organizacji. Wartości te (i związane z nimi zasady) stanowią teoretyczne podstawy wielu koncepcji, między innymi Scrum, czyli zdecydowanie najpopularniejszych ram postępowania w firmach. Również metoda Kanban, opracowana w przemyśle motoryzacyjnym (Toyota), używana jest do ciągłej optymalizacji procesów produkcji, pomagając wykluczyć marnotrawstwo dzięki sprawnemu zarządzaniu produkcją.

Jednak metodyki Agile to zaledwie ostatnie ogniwo większego łańcucha czynności, które należy zaadoptować w celu faktycznego tworzenia i rozwijania nowych produktów lub usług w sposób zwinny. Chodzi o to, by łączyć różne komplementarne podejścia, (co najmniej) takie jak design thinking, lean startup i Agile.

 

 

Design thinking jest terminem odnoszącym się do wszystkich metod i narzędzi pomagających wykorzystać projektowanie, kiedy stajemy w obliczu problemu lub innowacyjnego projektu. „Takie podejście do innowacji i zarządzania nią polega na syntezie myśli analitycznej i myśli intuicyjnej. Opiera się ono w dużej mierze na procesie współ-kreatywności, zakładającym informację zwrotną od użytkownika końcowego”. Design thinking wzbudza tak wielki entuzjazm prawie 30 lat od powstania właśnie dlatego, że doświadczenie coraz bardziej góruje nad ekonomią.

Co się tyczy lean startup, jest to „specyficzne podejście do rozpoczynania działalności i wprowadzenia produktu na rynek. Polega na eksperymencie naukowym i designie iteratywnym”. Pojęcie to wiąże się z ideą, że dane przedsięwzięcie lub działalność może się udać jedynie wtedy, gdy dysponuje się odpowiednią ilością czasu, by zbadać rynek przed wprowadzeniem produktu.

 

 

Za każdym z tych narzędzi / metod stoi podejście, wedle którego wymyślanie, projektowanie, rozwijanie i sprzedawanie produktu wymaga nieustannej refleksji nad oczekiwaniami użytkownika końcowego. Nie należy zatem zaczynać działalności, jeśli nie jesteśmy pewni istnienia rzeczywistego i potwierdzonego problemu, na który możemy dać odpowiedź. Nie można też zaczynać tworzyć rozwiązania, jeśli nie jesteśmy pewni, że jest ono faktyczną odpowiedzią na zidentyfikowany problem. A jeśli już rozwijamy rozwiązanie, należy zawsze słuchać, co mają do powiedzenia klienci, aby móc jak najszybciej wprowadzić poprawki. Myślę, że rozumiecie też, że podejście to w żaden sposób nie jest linearne i w każdej chwili możecie cofnąć się i dokonać adaptacji.

 

Dostosowywanie się do zmian i do rynku

W 2018 roku działalność w duchu Agile oznacza przede wszystkim umiejętność dostosowywania się do rynku, do jego coraz szybszych zmian oraz do powstawania nowych potrzeb i nowych konkurentów. Sztywność dawnych procesów zarządzania przedsiębiorstwami doprowadziła do powstania monolitów o niezwykle skomplikowanej hierarchii i strukturze, niezdolnych do zmian lub zmieniających się tylko za cenę ogromnych wyrzeczeń. Wprowadzenie koncepcji Agile do przedsiębiorstwa, gdzie jest ona czymś zupełnie nowym, zawsze stanowi ogromne wyzwanie. Niektóre rozwiązania, takie jak Business Agility, dotyczą wszystkich aspektów zarządzania spółką, takich jak ład korporacyjny, sterowanie budżetem, zaopatrzenie czy też organizacja.

 

13/12/2018 Więcej 
Zobacz wszystkie artykuły Zobacz mniej artykuły

Nasze oferty pracy (26)