MARGO

Aktualności

Jaką rolę powinien mieć menedżer w czasach samozarządzania?

Nowe metody pracy prezentują szerszy podział ról, powodujący tym samym ewolucję funkcji menadżera

Autor: Amira Amri Agile Coach

Rola menedżera w czasach ciągłej ewolucji

 

„Nie wymagamy od Was myślenia; są ludzie, którym za to płacą”: począwszy od koncepcji tayloryzmu i robotnika wyspecjalizowanego w realizacji zadań, metody pracy stale ulegały przemianom. Obecnie w czasach samozarządzania każdemu oferuje się możliwości zapewniające podejmowanie decyzji i skuteczne realizowanie celów.

Metody zgrupowane w obszarze Agile Coaching takie jak Scrum oraz modele je stosujące wewnątrz przedsiębiorstwa umożliwiają w istocie wdrożenie warunków, w których każdy zespół ma bezpośredni dostęp do ważnych informacji celem podejmowania decyzji i kierowania samozarządzaniem. W konsekwencji struktura hierarchiczna przedsiębiorstwa ulega spłaszczeniu, a proces decyzyjny zyskuje na autonomii. Funkcja menedżera, jaką znaliśmy, roztrzaskała się na „kawałki”. Wiele obowiązków wcześniej należących do menedżerów przekazano zespołom. Chodzi o koordynację pracy, śledzenie postępów w trybie dziennym, arbitraż, techniczne i funkcjonalne wybory, przegląd i ulepszanie procesów… Nowe metody pracy zaowocowały szerszym podziałem ról, eliminując sztywne postrzeganie stanowisk i kierując się zdolnością adaptacji! Przestrzenie pracownicze typu open space przechodzą również proces adaptacji i przekształcają się w strefy Flex Office (brak przydzielonych stanowisk w zamian za przestrzeń, w której możliwa jest zmiana miejsca w zależności od potrzeb), a praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna. Stała struktura zespołu w kontekście przedsiębiorstwa ulega rozpadowi, a towarzyszy temu zwiększona strategia współpracy i działań kolektywnych.

Wspomniane transformacje ponownie definiują rolę menedżera, który powinien skupić się na zarządzaniu pracownikiem w kontekście metody Agile, opierając się w większym stopniu na narzędziach coachingu, w odniesieniu zarówno do zespołu, jak i każdego pracownika.

 

Menedżer i trener w jednym jako forma wsparcia wspólnej dynamiki zespołowej…

 

Ideą coachingu jest podniesienie świadomości oraz uruchomienie działania poprzez wszczepienie wątpliwości w celu uzyskania żądanego wyniku przez osobę poddaną coachingowi. Jest to również wspólna relacja, w której każdy wspiera każdego.

Menedżer-coach wspiera zespół w osiąganiu celów: musi zadawać pytania i tym samym wyciągać odpowiedzi zamiast podawać gotowe rozwiązania. Praca ta odbywa się w oparciu o proces, który polega najpierw na wspólnym budowaniu tożsamości zespołu, opartej na wartościach wspólnych i każdego z osobna. Następnie należy upewnić się, czy cel jest jasny dla wszystkich i czy zespół podejmuje wyznaczone cele. Motywacja jest w rzeczywistości czystą i wspólną wizją, a do menedżera należy skupienie zespołu wokół jednego celu. W kwestii organizacji pracy oraz wyboru wariantów wdrożenia menedżer może przekazywać pomysły umożliwiające uruchomienie działań kolektywnych, weryfikując zaangażowanie każdego pracownika w zakresie podejmowanych działań.

Coaching wymaga również określenia kryteriów oceny osiągania celów, ponieważ umożliwią one zespołowi realizację samozarządzania i prawidłową kontrolę wybranej drogi.

W trakcie realizacji działań wdrożeniowych, menedżer usuwa przeszkody i wspiera podejmowanie ryzyka, sugerując, że niepowodzenie jest okazją do nauki.

 

… i jako rozwój indywidualnych umiejętności

 

„Nie mam już czasu na doskonalenie własnych zadań. Coraz częściej muszę analizować indywidualne zagadnienia odnośnie do chęci rozwoju lub braku porozumienia z innym członkiem zespołu…”

Oto jeden przykład opisujący trudności, na jakie napotyka obecnie menedżer zespołu Agile. Rozwój każdego pracownika, będący w takim samym stopniu źródłem motywacji jak i przynależności, stanowi obecnie bardziej niż kiedykolwiek znaczące wyzwanie dla przedsiębiorstw. Jeżeli w teorii wydaje się to oczywiste, to w rzeczywistości nie uwzględnia się tego ciężaru pracy w środkach przydzielonych menedżerowi oraz w definiowaniu priorytetów dotyczących jego celów. Biorąc pod uwagę presję, jaką często obarcza się osoby decyzyjne w zakresie organizacji pracy wspierającej szybką realizację zadań, zbyt mało czasu poświęca się na tematy, które wychodzą poza wąski zakres projektów zespołu.

Tymczasem w dalszej perspektywie takie rozumowanie jest mniej skuteczne. Nie tylko dlatego, że stymuluje się kreatywność poprzez sens, jaki nadaje się wykonywanej pracy, ale również dlatego, że różnica tkwi w innowacyjności, a nie w standardowej produkcji. To między innymi jest przyczyna, dla której start-upy wabią coraz bardziej szerokimi kompetencjami. Tutaj również środowiska pracy zyskują przewagę nad mentalnością: wymienny charakter stanowisk, przestrzenie przeznaczone do odpoczynku i zabawy pojawiają się w sferze open space, podczas gdy działy przedsiębiorstw nie zawsze są gotowe na ich wdrożenie we własnej strukturze. Znaczące i złożone wyzwanie dla menedżerów w przedsiębiorstwach w trakcie transformacji .

Aby zapewnić motywację pracownikom, należy najpierw obowiązkowo wspierać ich w realizacji zadań wychodzących poza tradycyjny obszar, w celu określenia celów zbieżnych z ambicjami pracownika i w zgodzie z wizją prezentowaną przez firmę.

Dać możliwość innowacji to również dostarczyć środki do jej realizacji: czas oraz organizację, warunki pracy, szkolenia… Zwykłe pozwolenie może nie wystarczyć na pozbycie się ograniczeń wynikających z wymogów projektowych w perspektywie krótkoterminowej. Konieczne jest zatem przeprowadzenie dyskusji w obecności zainteresowanych stron w celu objaśnienia wartości w zakresie odpowiedzialności oraz autonomii, z wyjaśnieniem zalet i wad takiej zamiany kulturowej. Rozpoczęcie działania wymaga wspólnej i świadomej zgody, która jest głównym nośnikiem sukcesu.


Autor: Amira Amri Agile Coach
Agile
Business Agility
Coaching
Planowanie kariery

Aktualności

Dlaczego duże grupy powinny już dzisiaj być gotowe na zmiany?

W gospodarce ultra szybkiej o coraz bardziej postępującej cyfryzacji, w której cały czas jesteśmy świadkami rozwoju, duże grupy przygotowują się na przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych zmian. Przedstawiamy kilka rzeczywistych przykładów ilustrujących zachodzące zmiany.

18/06/2018 Więcej 
Aktualności

Business Agility: kiedy elastyczność staje się niezbędna w zwiększaniu wydajności organizacji

Według raportu przeprowadzonego przez Innosightopublikowanego w 2018 roku niewiele przedsiębiorstw może się uchronić przed siłami związanymi z twórczą destrukcją. Według sporządzonego rankingu S&P 500 czas funkcjonowania przedsiębiorstw w 1964 roku wynosił około 33 lata, podczas gdy okres ten skrócił się do 24 lat w 2016 roku. Prognozy na rok 2027 przewidują okres 12 lat funkcjonowania firm! Zmiany konsumpcyjne oparte na współczesnym systemie ekonomicznym faworyzującym klienta wskazują konieczność rzeczywistej transformacji w obrębie przedsiębiorstw. Powinny one coraz bardziej wsłuchiwać się w oczekiwania klienta, aby przewidywać działania i precyzyjnie odpowiadać jego potrzebom, dostosowując swoją strategię do warunków rynkowych w celu zapewnienia sobie odpowiedniej konkurencyjności .

13/06/2018 Więcej 
Aktualności

Pojęcia i neologizmy związane z Lean i Agile

Jesteśmy dziś świadkami powstawania coraz większej ilości pojęć dotyczących metod zarządzania projektami rozwojowymi. Aby móc je dostosować do każdego kontekstu, musimy przede wszystkim zrozumieć podstawowe zasady.

30/05/2018 Więcej 
Aktualności

Szkolimy się

Czterech naszych Konsultantów wzięło udział w trzydniowym szkoleniu Agile PM i Agile BA zakończonym certyfikacją.

01/07/2017 Więcej