MARGO

Data Scientist (Developer) (KJ/0718)

Business Intelligence - Machine Learning - SQL
Wrocław, Umowa B2B / Umowa o pracę

Lubisz wyzwania i pracę z ludźmi? Takie pojęcia jak Machine Learning i Business Intelligence są Ci dobrze znane? Chciałbyś dalej rozwijać się w obszarze IT i realizować ambitne zadania? Dołącz do Margo!

Kontekst:
Dołączyłbyś do zespołu odpowiedzialnego za raporty i analizy danych w banku dotyczące całościowej architektury IT. Wszystkie analizy bazują na Centrum Danych (Data Hub) zaprojektowanym i obsługiwanym przez zespół, gdzie dane z kilku innych systemów są gromadzone, integrowane i archiwizowane. Ciągłe doskonalenie wspomnianego Centrum Danych jest kluczowe, aby rozszerzać zakres możliwych analiz i zwiększać wydajność

Jako członek zespołu, będziesz odpowiedzialny za:

 • Wspieranie członków zespołu w obszarze architektury

 • Stosowanie technik „machine learning” do pozyskiwania danych

 • Zbieranie i konsolidowanie danych pod kątem ich złożoności, jak również innych wskaźników

 • Projektowanie, udoskonalanie i wdrażanie Centrum Danych do pomiaru i analizy architektury IT

 • Projektowanie i wdrażanie wizualizacji dla różnych wskaźników odpowiadających wymaganiom interesariuszy

 • Ocenę wskaźników zarządzania IT pod względem przydatności i strategicznej trwałości

 • Identyfikowanie problemów z danymi i proponowanie działań zaradczych


Stanowisko jest dla Ciebie idealne, jeżeli:

 • Posiadasz doświadczenie w branży IT

 • Masz zaawansowaną znajomość SQL

 • Znasz takie systemy kontroli wersji jak SVN lub Git

 • Pasjonują CIę zagadnienia związane z Business Intelligence i analizą danych

 • Jesteś dobrze zorganizowany i nastawiony na szukanie rozwiązań

 • Potrafisz myśleć koncepcyjnie i masz wysoko rozwinięte zdolności analityczne

 • Bardzo dobrze mówisz po angielsku


Byłoby mile widziane, gdybyś:

 • Miał wiedzę z zakresu Machine Learning

 • Znał takie narzędzia jak Tableau i Jira

 • Posiadał doświadczenie z Liquibase, Python, R, Hadoop

 • Potrafił pracować według metodyki Scrum


Dołączając do Margo możesz liczyć na:

 • Ambitne projekty w sektorze finansowym

 • Umowę o pracę bądź współpracę w oparciu o model B2B

 • Benefity takie jak: opieka medyczna i karta sportowa

 • Dofinansowanie szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych, studiów podyplomowych

 • Szkolenia wewnętrzne i możliwość korzystania z naszego know-how

 • Możliwość darmowego korzystania z naszej biblioteki

 • Indywidualne podejście i możliwości rozwoju (planowanie ścieżki kariery, możliwość zmiany prejektu i stanowiska, możliwość angażowania się w działania pozaprojektowe z dodatkowym wynagrodzeniem)

 • Możliwość wpływu na kształt firmy, otwartość na Twoje pomysły i chęć ich wdrażania

 • Bardzo dobrą atmosferę pracy, wyjścia integracyjne


Aplikuj

...
Veuillez renseigner les champs obligatoires
Proszę załączyć przynajmniej jeden plik
Saisie incorrecte pour le(s) champ(s) suivant(s) : .
Échec de l'upload du fichier . Assurez-vous que le fichier n'excède pas la taille maximale.