MARGO

Solution Architect (REF.: MM/0820)

Oracle - Solution Architect
Wrocław, Umowa B2B / Umowa o pracę

Jesteś Solutions Architectem, a twoją specjalizacją są tematy związane z bazami danych Oracle? Oprócz tego nie są Ci obce technologie kontenerowe (Kubernetes) i wiesz na czym polega analiza wymagań? Znasz takie narzędzia jak IBM Power, albo IBM Webshere? Chciałbyś trafić do doświadczonego zespołu i realizować ciekawe projekty w branży bankowej? Dołącz do Margo!

Kontekst
Jako Solution Architect będzie realizował projekty najbardziej pasujące do twojego zestawu umiejętności. Będzie również współpracował z Analitykami Biznesowymi, Project Managerami i Developerami z departamentu rozwoju oprogramowania.

Jako członek zespołu będziesz odpowiedzialny za:
• Przygotowanie architektury rozwiązań dla projektów informatycznych na poziomie architektury oprogramowania. W szczególności:

- Określenie aplikacji, które będą tworzone/modyfikowane w ramach projektu w celu spełnienia wymagań biznesowych.

- Wskazanie przepływów danych pomiędzy aplikacjami.

- Udokumentowanie zmian w postaci diagramów inżynierii oprogramowania (UML Component Diagram) i diagramów sekwencji (UML Sequence Diagram).

• Definiowanie wymagań do infrastruktury informatycznej wynikających ze zmian realizowanych poprzez projekty.

• Wybór technologii, w których będą realizowane nowe aplikacje zgodnie z obowiązującymi standardami.

• Uczestnictwo w odbiorach analiz biznesowych wraz z oceną wykonalności wymagań.

• Koordynację prac projektantów systemów informatycznych.

• Wykonywanie odbiorów dokumentacji projektowej (analizy systemowe, projekty aplikacji) pod kątem zgodności z architekturą rozwiązania.

• Uczestnictwo w procesie wyboru dostawcy oprogramowania (przygotowania RFP, odbioru ofert, wyboru dostawcy).

• Współpracę z dostawcami w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego

Stanowisko jest dla Ciebie idealne, jeżeli:
• Masz minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Architekta Rozwiązań.
• Znasz technologie kontenerowe (Kubernetes)
• Znasz przynajmniej dwie technologie spośród następujących: system operacyjny AIX (IBM
Power 7/8/9), bazy danych Oracle, serwery aplikacyjne (Oracle Weblogic, IBM Websphere),
warstwa integracyjna SAG Webmethods, architektura systemu bankowego FIS Profile
• Posiadasz praktyczną znajomość UML i BPMN2
• Znasz narzędzie CASE (w szczególności Sparx Enterprise Architect)
• Posiadasz znajomość zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA),
mikroserwisów i technologii integracyjnych.
• Wiesz czym są zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania
• Umiesz myśleć analitycznie i dostrzegasz szersze perspektywy.
• Masz dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne.

Byłoby mile widziane, gdybyś:
• Posiadał wiedzę domenową, lub wcześniejsze doświadczenie z branży finansowej
• Znał zagadnienia biznesowe z dziedziny bankowości.
• Orientował się w zagadnieniach architektury danych.
• Miał wiedzę o konstrukcji architektury systemowej i technicznej banków oraz innych instytucji
finansowych.
• Posiadał certyfikat TOGAF® 9.

Dołączając do Margo możesz liczyć na:
• Ambitne projekty w sektorze finansowym.
• Umowę o pracę bądź współpracę w oparciu o model B2B.
• Benefity takie jak: opieka medyczna i karta sportowa.
• Dofinansowanie szkoleń, egzaminów certyfikacyjnych, studiów podyplomowych.
• Szkolenia wewnętrzne i możliwość korzystania z naszego know-how.
• Możliwość darmowego korzystania z naszej biblioteki.
• Indywidualne podejście i możliwość rozwoju (planowanie ścieżki kariery, możliwości zmiany
projektu i stanowiska, możliwość angażowania się w działania pozaprojektowe z dodatkowym
wynagrodzeniem).
• Możliwość wpływu na kształt firmy, otwartość na Twoje pomysły i chęć ich wdrażania.
• Bardzo dobrą atmosferę pracy, nieszablonowe wyjścia integracyjne.

Aplikuj

...
Veuillez renseigner les champs obligatoires
Proszę załączyć przynajmniej jeden plik
Saisie incorrecte pour le(s) champ(s) suivant(s) : .
Échec de l'upload du fichier . Assurez-vous que le fichier n'excède pas la taille maximale.