INFORMACJE PRAWNE I PRAWA AUTORSKIE

Strona internetowa margo-group.com jest prowadzona przez Margo SAS, spółkę akcyjną prawa francuskiego z kapitałem zakładowym w wysokości 15 000 EUR, z siedzibą pod adresem 1 rue Saint Pétersbourg, 75008 Paryż, Francja, zarejestrowaną w RCS Paris pod numerem B 482 713 005.

Następujące podmioty gospodarcze są członkami Grupy Margo: MARGO SAS, MARGO conseil SAS, MARGO Analytics SAS, Code Busters SAS, A Capella Consulting SAS, MARGO Consulting Ltd, MARGO Consulting Polska z.o.o.

Dyrektor ds. publikacji:

Rebecca Jaoui, Dyrektor ds. marketingu, z zespołem MARGO

Strona internetowa jest hostowana przez:

Gandi SAS
63, 65 Boulevard Massena
75013 PARYŻ
Francja

Koncepcja, projekt i opracowanie:

Agence et nous
www.et-nous.com
67 avenue de la Bourdonnais
75007 PARYŻ
Francja

Wersja papierowa:

Z wyjątkiem elementów ikonograficznych, powielanie stron z tej witryny na papierze jest dozwolone, z zastrzeżeniem spełnienia następujących trzech warunków:

- bezpłatna dystrybucja,
- przestrzeganie integralności powielanych dokumentów (brak jakichkolwiek zmian lub poprawek),
- wyraźne odniesienie do strony internetowej https://margo-group.com jako źródła i zaznaczenie, że prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone.

Powielanie na nośnikach elektronicznych:

Powielanie całości lub części tej strony na nośniku elektronicznym jest dozwolone pod warunkiem podania w sposób wyraźny i czytelny informacji na temat źródła https://margo-group.com oraz słów „Wszelkie prawa zastrzeżone”. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, stowarzyszeniowych lub zawodowych. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub reklamowych.

Autorka zdjęć:

Elwira Kusz